ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden werden bepaald en opgesteld door Wood’n (BE 0744 388 688), gelegen te 2800 Mechelen. 

 

De hier vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Wood’n en op iedere overeenkomst die tot stand is gekomen op afstand. De klant gaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden door zijn/haar aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren. Wood’n heeft steeds het recht om zijn algemene voorwaarden de veranderen, waarna de klant de eindverantwoordelijkheid draagt om deze op te volgen. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, dient u deze steeds te melden via info@woodn.be of via het contactformulier op de website. 

 

Het aanbod 

 

Wood’n is gerechtigd om zijn aanbod te wijzigen en aan te passen, aangezien het aanbod vrijblijvend is. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een aanbod of er bepaalde voorwaarden gelden, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod. Het aanbod bevat steeds een gedetailleerde en volledige beschrijving van de producten en deze is nauwkeurig genoeg om de klant een goede beoordeling te laten maken. Alle specificaties en afbeeldingen zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst. Minimale afwijkingen in kleur zijn mogelijk. Hier kan Wood’n niet verantwoordelijk voor gesteld worden, alsook voor eventuele typefouten op de webshop, facturatie en briefwisseling. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.

 

De bestelling 

 

De overeenkomst wordt tot stand gebracht zodra de klant het aanbod aanvaard en akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Wood’n is slechts gebonden aan een overeenkomst zodra de bestelling per mail door Wood’n wordt bevestigd. 

 

Herroepingsrecht

 

De klant heeft, bij de aankoop van producten, steeds de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag dat de klant het product ontvangt. Tijdens deze bedenktermijn van 14 dagen dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en mag hij het product enkel uitpakken/gebruiken in de mate dat nodig is om te beoordelen of hij het product al dan niet wil houden. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en (voor zover mogelijk) in de originele staat en verpakking terug te sturen naar de verkoper. 

 

Het herroepingsrecht is niet geldig bij gepersonaliseerde producten.


Indien de koper gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij de verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van zijn product schriftelijk op de hoogte te brengen. De klant moet ten aller tijden kunnen bewijzen dat hij het product tijdig heeft teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending. De klant verzendt het pakket terug naar WOOD'N (adres achteraf te verkrijgen) en draagt daarbij zelf het risico van verzending. De kosten van de retourzending dienen door de klant zelf betaald te worden. Indien het product schade oploopt door de verzending of wanneer de zending kwijtraakt, kan de klant geen beroep meer doen op een schadevergoeding of compensatie. Wood’n is verplicht om de waarde van het pakket, inclusief de verzendingskosten, binnen de 14 kalenderdagen terug te betalen en dit slechts wanneer het pakket zonder schade en in de originele staat terug geleverd werd. 

 

De levering 

 

Zodra Wood’n de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling binnen 14 werkdagen verzonden, tenzij het een product is dat op vraag van de klant wordt gemaakt. Hierna duurt het ongeveer 2 werkdagen voordat de klant de bestelling ontvangt, afhankelijk van Bpost. Alle vernoemde levertermijnen zijn indicatief en kan de klant geen recht ontlenen. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de termijn. Wood’n is niet verantwoordelijk voor een eventuele vertraging bij Bpost. Iedere bestelling wordt steeds zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens het transport te voorkomen. 

 

Voorlopig leveren we enkel in België. Voor de verzending is er steeds een vaste kost van €7. Bij iedere bestelling vanaf €75 is de verzending gratis. 

 

Garantie

 

Er geldt steeds een wettelijke garantietermijn van 2 jaar voor alle producten die Wood’n aanbiedt. Dit geldt niet op gepersonaliseerde items. Deze kunnen niet worden terug gestuurd of vervangen. De klant dient Wood’n steeds op de hoogte te brengen via mail (info@woodn.be) bij een eventueel defect aan het aangekochte product. Indien een product defect is dient dit teruggestuurd te worden op verantwoordelijkheid van de klant naar WOOD'N. Hierna zalf Wood’n het product herstellen of een nieuw product opsturen. 

 

Door het accepteren van de algemene voorwaarde gaat u ermee akkoord dat uw email adres kan gebruikt worden voor reclame doeleinden.