RETOURZENDINGEN

De klant heeft, bij de aankoop van producten, steeds de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag dat de klant het product ontvangt. Tijdens deze bedenktermijn van 14 dagen dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en mag hij het product enkel uitpakken/gebruiken in de mate dat nodig is om te beoordelen of hij het product al dan niet wil houden. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en (voor zover mogelijk) in de originele staat en verpakking terug te sturen naar de verkoper. 


Indien de koper gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij de verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van zijn product schriftelijk op de hoogte te brengen. De klant moet ten aller tijden kunnen bewijzen dat hij het product tijdig heeft teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending. De klant verzendt het pakket terug naar WOOD'N (adres achteraf te verkrijgen) en draagt daarbij zelf het risico van verzending. De kosten van de retourzending dienen door de klant zelf betaald te worden. Indien het product schade oploopt door de verzending of wanneer de zending kwijtraakt, kan de klant geen beroep meer doen op een schadevergoeding of compensatie. Wood’n is verplicht om de waarde van het pakket, inclusief de verzendingskosten, binnen de 14 kalenderdagen terug te betalen en dit slechts wanneer het pakket zonder schade en in de originele staat teruggeleverd werd.